UA-89513913-1
0 artykułów - 0.00zł
Twój koszyk jest pusty!
Przejdź do kasy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO WETERYNEK.PL

 1. Weterynek.pl jest Sklepem Internetowym Przychodni Dla Zwierząt J.Borcowski T.Popławski mieszczącej się w Gdańsku ul. Bitwy Oliwskiej 28.
  Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie Weterynek.pl

 2. Weterynek.pl jest sklepem za pośrednictwem którego użytkownicy (klienci) mogą nabywać towary widoczne na stronie internetowej.

 3. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok za pośrednictwem:

  1. Telefonu komórkowego nr +48533331988 w godzinach :

   • 8.00 – 20.00 od poniedziałku – piątku

   • 9.00 – 17.00 w soboty

   Z wyłączeniem 1niedzieli oraz dni ustawowo ustalonych jako wolnych od pracy.

  2. Adresu mailowego sklep@weterynek.pl – drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dziennik Ustaw Nr 144 pozycja 1204 ze zmianami.

  3. Strony internetowej www.weterynek.pl

 4. Działalność Sklepu – Przedmiot

  Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż karmy dla zwierząt i diet weterynaryjnych oraz innych towarów udostępnionych na stronie internetowej sklepu.

 5. Zamówienia w sklepie

  1. Aby złożyć zamówienie należy zarejestrować się na stronie www.weterynek.pl i wypełnić wskazany formularz i zaakceptować regulamin sklepu.

  2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, liczby zamawianego towaru, zaakceptowanie ceny i kliknięcie znaku „koszyk”.

  3. Cenę należy rozumieć przez cenę brutto, nie uwzględniającą kosztów przesyłki (wyjątek stanowią zakupy powyżej 95 zł 00/100). W cenie uwzględniony jest podatek VAT. Ostateczną i wiążącą Ceną jest Cena w momencie składania zamówienia przez Kupującego

  4. Wyboru płatności dokonuje Klient:

   • konto przydzielone sprzedającemu nr 14 1750 0012 0000 0000 2989 0692 Raiffeisen Bank Polska S.A. zamówienia płatne przelewem realizowane będą po zaksięgowaniu wpłaty

   • płatność przy odbiorze towaru na adres wskazany przez Zamawiającego

   • odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Przychodni Dla Zwierząt 80-339 Gdańsk ul. Bitwy Oliwskiej 28 bez dodatkowych kosztów

  5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma potwierdzenie najbliższego dnia roboczego po złożeniu zamówienia na adres mail, bądź drogą telefoniczną na podany numer telefonu w celu weryfikacji złożonego zamówienia i wykluczenia jakichkolwiek błędów. Weryfikacja dotyczy:

   • zamawianego towaru

   • adresu dostawy i danych klienta

   • metody płatności

   • danych do faktury VAT, jeśli istnieje taka okoliczność

   • czasu dostawy

  6. Klientem może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prowadząca działalność gospodarczą lub zarejestrowana firma.

  7. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT wystawiona na życzenie Klienta zgodnie z Ustawą usług z dnia 11.03.2004 roku

  8. Zamówienia są realizowane od 1 do 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia, po uzgodnieniu sposobu płatności. Płatność przy odbiorze również od 1 do 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Płatność przelewem również od chwili zaksięgowania płatności na koncie sklepu internetowego również czas realizacji wynosi od 1 do 7 dni roboczych.

  9. Jeśli nastąpiła zmiana ceny lub modyfikacja promocji po złożeniu zamówienia przez Klienta, obowiązuje cena z dnia złożenia zamówienia

  10. Sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia jeśli Klient odmówił przyjęcia towaru już wcześniej ze swojej winy lub naruszył regulamin Sprzedającego bądź jeśli towar jest czasowo niedostępny w hurtowni. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną na adres mail wskazany przy rejestracji lub drogą telefoniczną na wskazany przez siebie numer do kontaktu.

  11. Warunkiem złożenia zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i telefonu komórkowego lub stacjonarnego

 6. Dostawa towaru

  Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia na wskazany adres przez Zamawiającego towaru pełnowartościowego i nieuszkodzonego. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy towar nie został uszkodzony w obecności osoby dostarczającej. Gdy przesyłka została uszkodzona należy nie przyjmować towaru i niezwłocznie skontaktować się ze sklepem na podany adres mail lub telefon komórkowy. Sprzedający zobowiązuje się do wyjaśnienia danej sytuacji.

 7. Prawo odstąpienia od umowy

  Zamawiający – Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta – Dziennik Ustaw 2014 rok pozycja 827 ze zmianami – w ciągu 10 dni od dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem gdy towar jest zapieczętowany i jego otwarcie ma wpływ na zdrowie lub higienę zwierząt – karma dla zwierząt lub dieta weterynaryjna, w tym wypadku klient nie może odstąpić od umowy

 8. Reklamacja Gwarancja

  Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej – mail. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dostarczenia towaru do siedziby sklepu Przychodnia Dla Zwierząt J. Borcowski T. Popławski 80- 339 Gdańsk ul. Bitwy Oliwskiej 28. Reklamowany towar musi być dostarczony z dowodem lub kopią zakupu (paragon, faktura VAT ). Sklep internetowy weteranek.pl odpowiada wobec Zamawiającego za niezgodność zakupionych towarów zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego – Dziennik Ustaw 2002 rok Numer 141 pozycja 1176 ze zmianami. W przypadku uwzględnienia reklamacji Zamawiającemu wysyłany jest nowy towar w miejsce niezgodnego z zamówieniem.

 9. Odpowiedzialność

  Karmy, diety weterynaryjne powinny być stosowane po uzgodnieniu z lekarzem weterynarii. Sklep weteranek.pl zaleca regularne wizyty i kontrolę lekarza weterynarii podczas podawania karm weterynaryjnych. Sklep nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych bez potrzeby

 10. Dane osobowe

  Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Sklepu. Dane osobowe dla celów realizacji umowy oraz rejestracji, innym prawnie usprawiedliwionym celu będą przetważane. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych – Dziennik Ustaw Numer 133, pozycja 883 – niemożliwość dostępu osób trzecich. Kupujący ma prawo w każdym czasie do zmiany swoich danych osobowych jak również usunięcia ich z bazy danych.

 11. Postanowienia końcowe

  Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O zmianach Klient zostanie poinformowany w momencie logowanie się. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia tym samym oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Zmiany Regulaminu obowiązują od daty zamieszczenia ich na stronie internetowej. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie www.weterynek.pl, wprowadzania lub wycofywania towarów ze strony internetowej, modyfikowania promocji.

 12. Kodeks Cywilny

  W kwestiach nieujętych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Ustawa z dnia 23.04.1964 roku Dziennik Ustaw Numer 16, pozycja 93 ze zmianami.

Weterynek.pl © 2015
ul. Bitwy Oliwskiej 28, Gdańsk, 80-339
Tel : +48 533 331 988